A Symbol Ügyvitel rendszerekben az évváltást nem kell elvégezni. A rendszer automatikusan:

  1. A bizonylatok kelte alapján előállítja a megfelelő bizonylatszámokat. Itt jelentőssége van annak, hogy az “Évente újraindul” jelölőnégyzet milyen állapotban van.
  2. A teljesítés dátuma alapján mozgatja a készletet
  3. A fizetési hatádiők alapján színnel jelzi a lejárt fizetési határidejű bizonylatokat és kitölti a fizetési felszólítást.

A felhasználó felelőssége, hogy egy könyvelésileg lezárt időszakban ne végezzen bizonylat rontást, stornózást vagy helyesbítést. Amennyiben ezt megteszi, önellenőrzés benyújtására kötelezett. Ha ezt vállalja, akkor akár a 2009. januári bizonylatokat is stornózhatja, helyesbítheti.