SMS küldés

Vevők és szállítók részére SMS üzenet küldhető. Az SMS küldéséhez semmilyen kiegészítő hardver vagy szoftver elemre nincs szükség. Az elküldött SMS feladója a cégnév, maximum 11 karakter hosszúságban. A SeeMe szolgáltatónál lévő előfizetés feltétele az üzenetküldésnek.

Dolgozói pénztár

Pénztárhoz hozzárendelhető opcionálisan egy dolgozó. Ezáltal nyilvántartható a dolgozónak kiadott összeg, a dolgozó elszámoltatható.

Pénztárközi átadás

Pénztárközi átadás bizonylattal két azonos pénznemű pénztár között készíthetünk átadást, amely megfelel egy kiadás és egy bevét bizonylatnak.

Bizonylatszintű kedvezmény és utólagos kedvezményadás

Vevői rendelés, szállítólevél és számla esetén lehetőség van a tételek kedvezmény értékét utólag, tömegesen módosítani. A módosítás kiterjed az érték felülírására vagy a kedvezmény növelésére is.

Office 2010 felhasználói felület

Lehetőség van 2010-es Office stílusú felhasználói felületet beállítani (kék/kedvenc, ezüst és fekete színekben) illetve Windows 7 stílusú ablakokat használni.

Termék álnevek használata

Minden kimenő és bejövő bizonylat esetén lehetőség van a bizonylaton megjelenő terméknév felülbírálására. Az álnévként használt neveket a rendszer felajánlja a termék kiválasztásakor. A felülbírált álnevek megjelennek a tételes listákon.

E-mail másolat és titkos másolat mezők

E-mail küldésnél lehetőség van a másolati (CC) és titkos másolati (BCC) mezők kitöltésére.

Tömeges e-mail küldés

Vevők listájáról egynél több partner számára is küldhető e-mail üzenet. Ilyenkor a címzettek egymás elöl rejtve, a titkos másolat mezőben szerepelnek.

Címke szerkesztés

Címkék beállítása esetén (vevő, termék, bizonylatok) van lehetőség a kulcsszó beírás helyett az egérrel való kattintással is a meglévő címkék közül választani.

Termékcímke nyomtatás

Termékcímke beállítás a valóságnak jobban megfelelő megjelenéssel történik (betűméretek, arányok).

EAN-8, 13, 128 és további címkék

A termékeknél rögzített EAN és UPC vonalkód értékek a nekik megfelelő típusú vonalkódként kerülnek nyomtatásra. A rendszer automatikusan érzékeli, hogy a 8 vagy 13 számjegyet vagy egyéb karaktereket tartalmazó adatok milyen típusú vonalkódként jeleníthetőek meg.

Mennyiség kontroll

Készletet nem mozgató bizonylatok készletmozgató bizonylatra való átemelésekor a termék beállítások függvényében jóvá kell hagyni a mennyiséget, szükség esetén korrigálni lehet azt.

Vevői és szállítói rendelések lezárása részteljesüléskor

Vevőnként beállítható, hogy a vevői/szállítói rendelés részben történő teljesülésekor is a rendelés lezárásra kerüljön. Célszerű a beállítást használni, ha a vevő ügyviteli rendszere nem képes kezelni a részben teljesült rendeléseket.

Vevői rendelés saját gyártás

Vevői rendelések közvetlenül hozzárendelhetőek a gyártáshoz, ezáltal nyilvántarthatóak az elkészült gyártások, azaz a kiszolgálható mennyiségek.

Nem vásárláskori akció

Vevői és szállítói akciók érvényességi dátuma vonatkozhat a rendelés szállítási dátumára. Így egy jövőbeni akció árai érvényesíthetőek a leadott rendelés szállítási dátuma alapján.

Akció mennyiségi sávok

Akció rögzítésekor mennyiségi sávok (1db=500Ft/db, 5db=420Ft/db) könnyebben rögzíthetőek.

VTSZ/SZJ szám felajánlás

Termék rögzítésekor az eddig használt VTSZ/SZJ számokat a rendszer gépeléskor felajánlja.

Tömeges termékár importálás

Lehetőség van gyártói árlisták és/vagy excel formátumú, bármilyen árakat tartalmazó listák importálására.

Termékek bővített importálása

Adatimport varázsló képes termék darabjegyzéket importálni, amellyel a gyártási darabjegyzékek tömegesen tölthetőek be.

Vevői és szállítói kódok importálása

Adatimport varázsló képes a termékekhez tartozó vevői és szállítói kódok importálására is a rendszerben szereplő vevő, szállító és termékkódok alapján.

Termék ár tizedesjegyek alapértelmezései

Rendszerbeállításokban beállíthatóak az újonnan létrehozott termékek ár tizedesjegyeinek alapértelmezései pénznemenként.

Árkategória szabályok alkalmazása akciókra is

Vevőnként beállítható, hogy az árkategória szabályokban alkalmazott kedvezmény vagy felár az akciós árakra is vonatkozzon-e.

Rendelés nyomtatvány szállítási határidő

Vevői és szállítói rendelés nyomtatványokon, ha a tételekben megadott szállítási határidő egyike is eltér a rendelés fő szállítási határidejétől, akkor minden tételben megjelenik a határidő, de a fejben nem.

Rendelés készlet információ

Rendelés rögzítésekor is láthatók a tételablakon a készletinformációk.

Bejövő bizonylatok közti átmenet egy kattintással

Bejövő bizonylatoknál is van lehetőség a bizonylatlistáról egy kattintással más bizonylatot létrehozni és a tételeket beemelni.

Termékcímke nyomtatás gyártás alatt lévő termékekhez

Gyártás bizonylattal létrehozott termékekhez azonnal nyomtatható termékcímke. A nyomtatandó mennyiség a gyártás bizonylat késztermékeinek mennyiségével azonos.

Vevői és szállítói akció rögzítése egy műveletben

Amennyiben egy vevői akció egy szállítói akcióra alapozva kerül rögzítésre (továbbakciózás), lehetőség van a vevői akció tételeinek azonnali rögzítésére egy már létrehozott szállítói akción. Így a két akciót nem kell külön-külön rögzíteni.

E-mail küldés ablak

Az e-mail küldő ablakon lehetőség van vágólapról is fájlt beemelni. Az ablak kilépéskor figyelmeztet az el nem küldött üzenet elvesztési lehetőségére.

Tételes listák szűrőfeltételei

Tételes listák szűrőfeltételei tartalmazzák a termékcsoportra történő szűrést is.

ENT: Ragadós termék

Lehetőség van termékekhez egy vagy több automatikusan bizonylatra kerülő terméket és azok mennyiségét, egységárát rögzíteni. A fő termék bizonylatra helyezésekor a ragadós termékek a hozzájuk beállított mennyiséggel szintén a bizonylatra kerülnek.

ENT: Szállítói rendelések generálása (MRP)

Nyitott rendelések, minimum készlet alapján lehetőség van szállítói rendeléseket generálni, azokat nyomtatni és/vagy e-mailben elküldeni. Az alkalmazott heurisztika figyelembe veszi a nyitott mennyiséget, az aktuális raktárkészletet, a beérkező mennyiséget és a készlet minimum vagy optimum szintjét.

ENT: Termékenként további szállítók kezelése

Elsődleges szállítók mellett további szállítók rögzíthetőek a termékekhez. A további szállítók alternatívát kínálnak szállítói rendelés generálásakor a szállító megváltoztatásakor.

Hibajavítás: SMTP beállítás

Több szolgáltató, amelyek hitelesítéssel engednek SMTP kapcsolatot létesíteni nem működtek együtt a hitelesítési eljárással.

Hibajavítás: Beszerzési árak pénznemenként

A termékekhez rögzített beszerzési árak közül nem minden esetben a bizonylat pénznemének megfelelő ár került felajánlásra. Bizonyos esetekben más pénznemben rögzített árak kerültek átváltásra.

Hibajavítás: Intrastat súly

Intrastat kimutatásokban a súly értéke nem került megfelelően exportálásra.

Hibajavítás: Termékcsoport kedvezmény másolása

Termékcsoport kedvezmény másolásakor, ha a vevőkiválasztást megszakítottuk, hiba jelentkezett.

Hibajavítás: Bizonylattömb ÁFA kulcs

A bizonylattömbökhöz rendelt ÁFA kulcs kötelezőség nem volt módosítható, ha már kiállításra került egy bizonylat.

Hibajavítás: Termékkarton

Termékkarton már tartalmaz minden mozgást és mozgáshoz köthető tételt, beleértve a stornózott bizonylatokat és a szállítólevélból készült számlákat is.

Hibajavítás: Bejövő számla gyorskiegyenlítés

Bejövő számlák gyorskiegyenlítése nemkezelte megfelelően a befizetett összegek előjeleit.

Hibajavítás: Akció módosításakor rossz ár

Vevői akció módosításakor az egységár mező felvette a termék lista árának értékét.

Hibajavítás: Szállítólevélen keresztül teljesült rendelés

Rendeléshez készült előlegszámla nem volt felhasználható szállítólevélen keresztüli teljesülés esetén.