Számla kézi kiegyenlítése

Értékesítés/Számlák listája

Kézi kiegyenlítések kezelésénél a számlák listájában a kézi kiegyenlítések oszlopban megjelenik a kiegyenlítés.

A házipénztár modul használata

A ügyviteli rendszerben beállítható a készpénzes számla kiállításakor automatikusan házipénztár bizonylat készítése és nyomtatása.

Beállítások/Törzsadatok/Bizonylattömbök/Kimenő számla beállításánál adhatja meg a beállításokat.

A modul több pénztár kezelésére alkalmas. Beállítható, hogy melyik pénztárban kezelje a kiegyenlítéseket.

Devizás számlák kezelésénél létrehozhatunk belföldi és devizás pénztárakat, hozzárendelhetjük számlatípusokhoz.

Számla kiegyenlítése házipénztár bizonylattal

Számlák listája/Partner kiválasztása/ Gyors kiegyenlítés

Partner kiválasztásakor a gyors kiegyenlítés gombbal a szoftver betölti a partner adatait és a számla összegét.

Számla kiegyenlítése házipénztárból

Pénztár és Bank/Új bevételi pénztárbizonylat

A partnernév kiválasztását követően a kimenő számla mezőrbe kattintva megjelennek a hozzá tartozó ki nem egyenlített kimenő számlái.

Számla utólagos összepontozása házipénztár bizonylattal

Értékesítés/Számlák listájának lekérése, partner kijelölése

Kiegyenlítések megnyitása (Ctrl+J)

A kiegyenlítések  jobb oldali ablakában a partnerhez kiállított házipénztár bizonylatok listázódnak ki. A hozzárendeléssel pontozzuk össze a házipénztár bizonylatot a számlával.

Kiegyenlítések megszüntetése:

Értékesítés/Számlák listája

Számla kijelölése, Kiegyenlítések megnyitása (Ctrl+J), Levétel