A Symbol ügyvitel rendszereiben lehetősége van arra, hogy a termékeit a bizonylatokon más néven szerepeltesse, mint ahogy a terméktörzsben rögzítésre kerültek. Lehetőség van arra, hogy a szolgáltatásai nevét kiegészítse a szolgáltatási időszak megjelölésével.

Beállítások/Rendszerbeállítások/Általános fülön engedélyezni kell a termék Bizonylatkészítéskor a termék kiválasztását követően megjelenik a Termék álnév kitöltésének lehetősége.

A termékhez alapértelmezetten megadhatja az Álnevét.

Bizonylat kiállításakor a termék megadása ablakban (bizonylat tétel adatok) az alapértelmezett álnevet meg lehet változtatni.

Bizonylatok listázásakor az eredeti és az álnév is megjelenik!