Az Áfa tv. nem taxatívan szabályozta azoknak az ügyleteknek a körét, amelyeknél a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. §-a alapján kell meghatározni. Az Áfa tv. rögzíti azokat jellemzőket, amelyek fennállása esetén az adott ügyletre az Áfa tv. 58. §-a az irányadó. Ebből következően tulajdonképpen az ügyletben résztvevő feleken múlik, hogy az adott ügyletnél a […]