Devizás számla beállítása, kiállítása

Beállítások/Törzsadatok/Pénznemek menüpont alatt hozzuk létre egy pénznemet az Új gombra kattintva.

Beállítások/Törzsadatok/Bizonylattömbök menüpont alatt új bizonylattömböket hozhat létre és saját igényinknek megfelelő paraméterezheti.

A kimenő számlák megnevezésen megjelölve az Új gombra kattintva létrehoz egy új kimenő számlatömböt.

Bizonylat:  Kimenő számla kiválasztása.

Név: adjon egy megnevezést a devizás számlához

Itt adható meg a számla megkülönböztetése, nyomtatás beállítása, kétnyelvű számla beállítása a bizonylathoz tartózó Áfa kulcs és az egyedi számlaformátum megnevezései.

Amennyiben létrehoztunk külön devizás pénztárat v. devizás bankot, hozzárendelhetjük.

Számlázásnál kiválasztható a devizás számla.

Devizás számla kiállításánál megadhatja az árfolyamot vagy beállítható az árfolyam automatikus lekérdezése funkció.

Számla készítésekor is írhat megjegyzéseket!