Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) 164. § (1)-(4) bekezdései alapján, amennyiben az adóalany a rá vonatkozó adó-megállapítási időszakban ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátási kötelezettségre jogalapot teremtő ügyletet teljesít, akkor a termék beszerzőjével, illetve a szolgáltatás igénybevevőjével való előzetes megállapodás alapján számlakibocsátási kötelezettségének gyűjtőszámla kibocsátásával is eleget […]